El Consell de Ministres va aprovar ahir un Reial Decret Llei, que avui s’ha publicat avui en el BOE, que permet ajornar fins el 20 de maig la presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a pimes i autònoms que s’hauria de fer aquest mes d’abril. Destaquem el següent :

Qui s’hi podrà acollir ? Tots els contribuents amb una facturació de fins a 600.000 euros anuals.

Quin termini tindran ? Fins el 20 de maig podran presentar les declaracions i autoliquidacions que en circumstàncies normals haurien d’haver presentat abans del 20 d’abril. En el cas de declaracions domiciliades, el termini s’amplia també un mes i passa de l’15 d’abril a l’15 de maig.

A quines declaracions i autoliquidacions afecta ?

  • Declaració trimestral d’IVA.
  • Pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.
  • Pagament fraccionat de l’IRPF
  • A l’ingrés de les retencions a compte de l’IRPF del primer trimestre del 2020.
  • I en general a totes les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir de l’entrada en vigor del RDLL 14/2020 i fins el dia 20 de maig de 2020.

En quina data es realitzarà els càrrecs: Tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions presentades abans de l’15 d’abril. Per tant, no cal ajornar la presentació ja que en qualsevol cas el càrrec serà amb valor del 20 de maig.

A quines declaracions i autoliquidacions no afectarà aquest ajornament ? A totes les que no hem dit, entre elles:

  • A les declaracions de la renda i del patrimoni de les persones físiques, per les que es manté el 30 de juny com a data límit..
  • A les declaracions de l’Impost de Societats, que es manté en els 25 dies naturals següents als 6 mesos des del tancament de l’exercici fiscal. Per tant el 25 de juliol si l’exercici fiscal finalitza ell 31 de desembre.

Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 442381, o per correu electrònic adreçat a info@assessoriabescano.cat