Entre els dia 30 de març i 9 d’abril, es prohibeix anar a treballar en activitats no essencials. Permís retribuït recuperable: (Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, BOE 29/3): Prohibició d’anar a treballar entre els dies 30 de març i 9 d’abril: Els treballadors …llegir més