L’heretament es una figura del dret català, escassament utilitzada, que permet el lliurament del patrimoni als hereus, encara en vida del causant, sense haver de tributar per donacions si es donen determinades circumstàncies.

L’article 431, apartats 18,19 i 20 del Codi Civil de Catalunya regula la figura de l’heretament. Destaquem el següent tenint en compte que els articles que citarem son tots ells del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya llegir més…

Categorías: Uncategorized