En el seu article 22, la nova Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, actualitza els requisits que s’han de complir per a la instal·lació i funcionament de sistemes de videovigilància. Destaquem el següent: llegir més…