En el BOE del passat dia 7 de març es va publicar el el Reial Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació. Aquesta disposició ja es vigent des del passat dia 8 de març. No obstant, en tractar-se d’un reial decret llei ha de superar el requisit de convalidació parlamentària. En cas de no convalidar-se (fet que no es pot descartar donada la situació política a Madrid), tot el que ara ha quedat aprovat quedaria sense efecte a partir del moment en que es publiqués la no convalidació. Destaquem el següent: 

llegir més…

Categorías: Laboral