El Sistema RED es un servei que permet l’intercanvi d’informació i documents per Internet entre les empreses i la Tresoreria de la Seguretat Social.

En el BOE del dia 6 de març s’ha publicat l’Ordre ESS/214/2018 que estén obligatòriament la seva aplicació, entre d’altres, als treballadors per compte propi integrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). La seva entrada en vigor està prevista per l’1 d’abril de 2018.  Destaquemllegir més…

Categorías: Laboral